KROATIA FERIEKROATIA FERIE
Forgot password?

LEIEBETINGELSER

Kroatia ferie ENK | Enebakkveien 230 f | 1187 Oslo, Norway | post@kroatia-ferie.no | Org. nr. 915453465

kroatia_ferie

Generelle betingelser

Betingelser

Kroatia ferie ENK formidler ferieleiligheter, feriehus og hoteller for norske gjester i Kroatia.

Kroatia ferie ENK har ikke egne utleieobjektene og kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for andre omstendigheter. Ved aksept av tilbudsbrev aksepterer kunden samtidig leiebetingelsene. Tilbudet anses som akseptert når Kroatia ferie ENK  har mottar bestillingsbekreftelsen per e-post fra kunden.  Leieavtalen er bindende. Kroatia ferie ENK sender  e-post med betalingsinformasjon i løpet av 2-3  virkedager.

Priser

I prisen er inkludert (hvis ikke noe annet er oppgitt) følgende :

Elektrisitet, vann, turist skatt og sluttvask.

 

Betaling

Leieavtalen bindende såfremt ønsket utleieobjekt er ledig i den perioden kunden bestiller.

Ved en eventuell avbestilling gjelder reglene beskrevet under punktet Avbestilling/Endring.

Kroatia ferie ENK gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett ved kjøp av de produkter vi leverer, ref. unntak i Angrerettloven (§ 19, kapittel 5).

20 eller30 % av prisen betales senest 7 dager etter inngåelse av avtalen. Det resterende beløpet betales senest 30 dager før ankomst.
Ved manglende betaling har Kroatia ferie ENK rett til å annullere avtalen, og kreve erstatning etter satser beskrevet under punktet Avbestilling/Endring.
Ved bestillinger som gjelder avreise innen 30 dager, betales hele beløpet  innen 10 dager. Dersom reisen er nært forestående må oppholdet betales i sin helhet slik at betalingen er inne på Kroatia ferie ENK sin konto før avreise. Avbestillingsreglene gjelder også ved slike bestillinger.

Avbestilling / Endring

Bestillingen er bindene og kan ikke avbestilles uten at det kreves erstatning etter følgende satser:
Om avbestilling finner sted innen 7 dager betales  kr, 400,- pr objekt.
Ved avbestilling senere enn 7 dager fra bestillingsdato, men mer enn 30 dager før ankomst, betales 40 % av samlet pris.
I tilfelle avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst betales full pris.

Rett til endring / kansellering

Kroatia ferie ENK forbeholder seg rett til å endre eller kansellere bestilt overnatting dersom det i forkant eller under oppholdet oppstår situasjoner som skyldes force majeure, eller om det inntreffer andre forhold som ikke lar seg avverge.

Ankomst og avreise

Ankomst skjer tidligst kl. 14.00, senest kl. 23.00.
Avreise senest kl. 10.00.
Dersom kunden ikke har mulighet til å ankomme innen kl. 23.00 må Kroatia Ferie ENK varsles snarest.

Mangler og klager

Alle klager og mangler skal formidles til utleier eller hotell personell umiddelbart. De er ansvarlig for å rette opp mangelen eller kompensere for denne så raskt som mulig.
Leietager kan ikke reklamere i tilfeller av force majeure.

Kundens plikter / erstatning

Kunden skal forlateferieleilighet/hus eller hotellrom  i den stand det var ved ankomst.
Kunden hefter for alt som tilhører utleieobjektet og kompenserer for all skade på utleieobjekt eller inventar i leieperioden.
Kunden skal følge husregler på stedet.